Rogens naturreservat

Rogens naturreservat

Tekst: Jens Ludvig Larssen

Publisert 01.12.2012

Bård padler på Uthussjön i Rogens naturreservat

Foto: Jens Ludvig Larssen

Rogens naturreservat ligger på svensk side av Femundsmarka. Disse to områdene utgjør et stort sammenhengende villmarksområde som er enhver fiskers og kanopadlers drøm.

Jeg kan ennå huske første gang jeg så kartet over Rogens naturreservat. Jeg hadde aldri tidligere sett lignende vannsystem på et kart og skjønte fort at dette måtte være et paradis for kanopadlere, noe jeg har fått bekreftet gjennom flere turer senere.  

I Rogens naturreservat finner man en labyrint av vann og sjøer som er oppdelt av morenerygger. Disse ryggene ble dannet under siste istiden og de mengder av stein som ligger etter moreneryggene skal være steiner som hadde samlet seg i store sprekker i isen. Moreneryggene kalles Rogenmorene, og er så spesielle at de er kjent hos geologer verden over. Ryggene ligger i nord-syd retning og kan være opp til et par kilometer lange med en bredde fra 10 til flere hundre meter. En finner de samme moreneryggene også i Femundsmarka, om enn ikke like fremtredende som i Rogens naturreservat.

Ørretfiske i Bredån, elva mellom Bredåsjön og Rogen

Foto: Bård Bakås

Rogen, sett fra Rogsvola  Foto: Jens Ludvig Larssen