Overgangen mellom høst og vinter

Overgangen mellom høst og vinter

Tekst/foto: Jens Ludvig Larssen

Overgangen fra høst til vinter er gjerne den tida på året at frilustslivet er minst aktivt. Mulighetene er der likevel selv om det er den mørkeste tida i året. Høstjakta går mot slutten, og jakta til fots kan når som helst være slutt for året. Da tar det ikke lang tid før skiføret kommer i våre høyeste fjellområder.

Snøen har lagt seg på toppene, fortsatt jaktbart i lavereliggende fjellområder

Dårlig med fugl, men utsikten er betaling god nok for turen

Vinterfjellet i snøskrud, med en ensom moskus på vandring

Sola kaster sine siste stråler over fjellheimen på årets siste dag