Moskus

Moskus

Tekst/foto: Jens Ludvig Larssen

Moskusen forsvant i Norge etter den siste istida. Interessen for gjenutsetting av arten ble vekt ca 1930 da det ble funnet rygghvirvler av moskus under anleggsarbeid på Dovrebanen. Dette førte til at det i 1931 ble fanget 10 dyr på Grønland som året etter ble satt ut på Hjerkinn. Disse dyra døde imidlertid ut under krigen, trolig på grunn av jakt.


Det ble så satt ut nye dyr i 1947 og 1953, og det er etterkommere av disse vi finner på Dovrefjell i dag. Telling i mars 2011 viste at stammen er på 280 dyr, og det er ventet at den vil øke til over 300 dyr etter den påfølgende kalvingen.

Moskusen er kjønnsmoden etter to år, og parringstida er fra midten av august til slutten av september. Kyrne er drektige i 8-9 mnd og får normalt en kalv i året.

Moskusen kan bli 20 år gammel og underulla er regnet som den mest isolerende ulla som finnes. Moskusen har horn, og er i nær slekt med bl.a. geit.

 

Moskusen ser treg ut, men skinnet bedrar. Den kan faktisk løpe veldig fort, og kan være svært farlig! Hold derfor sikker avstand.

To store svarte steiner på Dovrefjell kan vise seg å være noe helt annet enn det du tror...