Fjellrev

Fjellrev

Tekst/foto: Jens Ludvig Larssen

Fjellrev i Dovrefjell

Helt frem til slutten av 1800-tallet var det en betydelig bestand av fjellrev i Norge. Et hardt jaktpress førte til at bestanden falt dramatisk rundt år 1900 og fjellreven ble til slutt totalfredet i 1930. Bestanden har ikke klart å bygge seg opp igjen etter fredningen, og er i dag sammen med ulven det mest trua pattedyret i Norge. Det pågående avlsprosjektet for fjellrev ser i dag ut til å gi resultater, og det gode smågnageråret i 2011 har også gitt et viktig bidrag.

Fjellreven finnes i to fargevarianter; den hvite som er mest vanlig (95%) og den blå som omfatter alle andre fargevarianter utenom hvit. Denne skjevfordelingen kan forklares med at det var skinnet til den blå varianten som var mest ettertraktet da jakta pågikk.

Fjellreven trives best i et barskt høyfjellsklima. Jeg traff på disse fjellrevene på Dovrefjell ca 1300 m.o.h. Det var tre stykker og så ut til å være to voksne og en ungrev, altså ett foreldrepar med ett avkom.

Å treffe på vill fjellrev var en stor opplevelse, selv om jeg knapt kan huske å ha frosset så mye noen gang etter timer i  bitende kulde. Fjellduken hadde jeg dessverre glemt igjen på trappa hjemme når jeg dro. Alt av klær jeg hadde i sekken ble selvfølgelig tatt på. I tillegg hadde jeg tilfeldigvis med to plastposer som jeg tredde utenpå hver fot. Jeg hadde også med en stor svart plastpose av type søppelsekk som jeg tok rundt meg så godt det lot seg gjøre. Det hele var likevel verdt det når fjellreven kom i linsa.

Fjellrev i Dovrefjell
Fjellrev i Dovrefjell
Hvilende fjellrev i Dovrefjell
Fjellrever leker